Ідеологія рашизму та шляхи протидії їй через формування патріотичної інформаційної політики

Автор(и)

  • Л. В. Чупрій НДЦ “Інститут соціально-правових та політичних досліджень імені О. Яременка”, Україна https://orcid.org/0000-0001-7221-5703

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9321.29.2024.301799

Ключові слова:

агресія росії проти україни, рашизм, “руській мір”, патріотизм, інформаційні операції. Т. Снайдер, Е. Епплбаум

Анотація

Метою дослідження є здійснити аналіз ключових засад “ідеології рашизму” та намітити шляхи протидії їй зокрема через формування потужної вітчизняної інформаційної політики. Методологія грунтується на використанні таких методів дослідження: історичний аналіз документів та подій, пов’язаних з походженням та поширенням рашизму; соціологічні дослідження, аналіз літератури та інших джерел, що дозволяють проаналізувати концепції та ідеологію рашизму, порівняльний метод дослідження, статистичний аналіз даних, математичне моделювання та інші. Комбінація різних методів дослідження забезпечила можливість досягти поставленої мети і завдань. Наукова новизна. Визначено основні ознаки “путінізму” у політичному, ідеологічному, соціально-економічному і зовнішньополітичному аспектах. Визначено, що фінансово-ресурсну базу росії становить експорт сировини, нафти, природного газу, вугілля, лісу, а не розвиток новітніх технологій. Розкрито модель управління, яка сформована таким чином, що президент відповідає за реалізацію стратегічного завдання відновлення імперської величі та забезпечення національних інтересів на міжнародній арені, а підпорядкований йому бюрократичний апарат центральної влади включає дві складові – силові та адміністративно-господарські структури, які повинні забезпечувати добробут російського народу і його безпеку. Результати дослідження. Доведено, що рашизм широко використовується для характеристики політичної ідеології та соціальної практики злочинного режиму Росії в кінці ХХ – на початку ХХI століття. Підкреслюється, що путінський режим використовує ідеї “особливої цивілізаційної місії” росіян, “старшості братнього народу” та нетерпимості до культурних елементів інших націй у повсякденних справах. Зазначається, що ключовими атрибути “рашизму” є: культ лідера і культ мертвих, корпоративна держава (держава, де економічні питання держави вирішують великі корпорації, підконтрольні
владі), міфічне минуле, цензура, теорії змови, централізована пропаганда, а також війна та руйнування. Акцентується увага на тому, що рашизм стає загрозливим не лише для України, а й для Європи та світу в цілому, оскільки він пробує втілити оновлені форми фашизму та сталінізму, своєрідний їх симбіоз. Як людиноненависницька ідеологія, рашизм пропагує будь-які методи, включаючи військові, для знищення всіх, хто не підтримує цю ідеологію.

Посилання

Безсмертний, Р. (2018). Українсько-російська війна: геополітичний контекст. Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти, 2, 13–21.

Гай-Нижник, П. П., Чупрій, Л. В. (2014). Нaцiонaльнi iнтереcи, нaцiонaльнi цiнноcтi тa нaцiонaльнi цiлi як cтруктуроформуючi чинники полiтики нaцiонaльної безпеки. Гiлея: нaуковий вісник, 84 (5), 48–53.

Гай-Нижник, П .П., Чупрій, Л. В (2016). Російсько-українська війна: особливості розв’язання вiйськoвo-пoлiтичнoгo кoнфлiкту нa Схoдi і Півдні Укpaїни за сучасних геополітичних умов. Українознавство, 4, 103-121.

Горбулін, В. П., Власюк О. С., Лібанова, Є. М., Ляшенко, О. М., Л. В. (2014). Нaцiонaльнi iнтереcи, нaцiонaльнi цiнноcтi тa нaцiонaльнi цiлi як cтруктуроформуючi чинники полiтики нaцiонaльної безпеки. Гiлея: нaуковий вісник, 84 (5), 48–53.

Горбулін, В. П., Власюк О. С., Лібанова, Є. М., Ляшенко, О.М., Л. В. (2016). Збройний конфлікт в Україні у термінах геополітики. Суспільно-політичні процеси, 3, 61–86.

Горбулін, В.П.(ред) (2017). Світова гібридна війна: український фронт. Київ: НІСД.

Гундорова, Т.(2011). Внутрішня колонізація – повторна колонізація. Критика, 9–10, 23–26.

Кулицький, С. (2017). Гібридна війна Росії проти України: економічний вимір. Україна: події, факти, коментарі, 10, 43–54.

Морфінов, С.(2022). “Рашизм”: історія “російського фашизму” від теорій Дугіна до ідеології “Брата-2”. https://www.bbc.com/ukrainian/features-63072100

Снайдер, T. (2011). Криваві землі: Європа поміж Гітлером та Сталіним: монографія. Київ: Грані-Т.

Applebaum, А. (2023). The West Must Defeat Russia.

https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2023/11/us-ukraine-support-putindefeat/675953/?utm_source=feed

Haran, O. (2005). More than Neighbours. A search for new paradigm of relations between the EU and Ukraine. Enlarged EU Enlarged Neighbourhood. Perspectivws of the European Neighbourhood Policy. Peter Lang AG, European Academic Publishers, Bern.

How modern Russia draws on fascist ideology (2023, 10 november). News. https://english.nv.ua/nation/how-modern-russia-draws-on-fascist-ideology-50367465.html

Snyder, Т. (2019). We Should Say It. Russia Is Fascist.

https://www.nytimes.com/2022/05/19/opinion/russia-fascism-ukraine-putin.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-26

Номер

Розділ

Статті