Редакційна колегія

Редакція

Головний редактор – доктор історичних наук, професор М. В. Васильчук

Відповідальний секретар – кандидат історичних наук, доцент М. С. Гедін

 

Редакційна рада

доктор історичних наук, професор Ю. І. Терещенко
доктор історичних наук, професор В. М. Курило
доктор історичних наук, професор, чл.-кор. НАН України О. П. Реєнт
доктор історичних наук, професор Т. В. Вронська
доктор історичних наук, професор Ф. Г. Турченко
доктор габілітований, професор Я. Я. Бруський (Республіка Польща)
кандидат історичних наук, доцент Ш. Алієв (Азербайджанська Республіка)
кандидат історичних наук, доцент І. М. Лебедєва
доктор філософських наук, професор М. М. Бровко
доктор філософських наук, професор І. А. Бондарчук
доктор економічних наук, професор М. І. Шкітіна
кандидат філософських наук, професор О. Г. Шутов
кандидат філософських наук, доцент К. К. Баранцева

Рецензенти
доктор історичних наук, професор Б. І. Андрусишин
доктор історичних наук, професор А. О. Буравченков