Сунніти та шиїти : історичні та культурні відмінності двох течій ісламу

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9321.29.2024.301699

Ключові слова:

іслам, суніти, шиїти, імами, Мухаммед, Махді, релігійна ієрархія

Анотація

Метою статті є визначення історичних та культурних відмінностей двох головних течій ісламу. В дослідженні окреслено історію поділу між мусульманами на сунітів та шиїтів, визначено фундаментальні та непорушні для обох течій принципи ісламу та їхні основні розбіжності. Методологічну основу дослідження становлять такі методи: історичний, що дозволяє стежити за еволюцію історико-культурних відмінностей між вказаними течіями ісламу; логічний, що сприяє встановленню причинно-наслідкових зв’язків у виникненні рухівтечій; структурно-функціональний, що дає змогу розгорнуто показати понятійно-категоріальний апарат, котрим оперують дослідники при вивченні історико-культурних відмінностей; порівняльний, що допомогає з’ясувати чим різняться цінніснаі та геополітичні доктрини сунітів та шиїтів.
Представлене дослідження є міждисциплінарним, ґрунтується на використанні поєднання порівняльно-історичної, феноменологічної та герменевтично-текстологічної методологій. Наукова новизна. Актуальність статті зумовлена гостротою міжконфесійної полеміки, в якій, найчастіше, основна проблематика розбіжностей між сунітами та шиїтами та її сучасний стан розглядаються ідеологізовано, з виразним перекосом обґрунтувань в бік однієї зі сторін, до якої
належать полемізуючи. Автори статті свідомо будуть залучати матеріали дослідження вчених з обох течій, дотримуючись при цьому дослідницької нейтральності. Результати дослідження. В результаті дослідження, можна стверджувати, що історичні корені розбіжностей між сунітами і шиїтами в ісламі знаходять свій початок у періоді після смерті Пророка Мухаммеда в 632 році. Зберігаючи єдність щодо фундаментальних ідей і цінностей ісламу, головні ісламські течії, тим
не менш, розходяться в наступних важливих питаннях: 1) процедура, за якою шиїти та суніти обирають своїх релігійних лідерів. Питання визначення наступника пророка викликало конфлікт, який визначив подальший розвиток ісламської традиції; 2) питання впливу світської влади на формування релігійної ієрархії; 3) ньюанси віри в потойбічне життя; 4) специфіка організації процесу молитов; 5) інтерпретація теми імамів; 6) різниця в поглядах на самобичування; 7) відношення до “тимчасових шлюбів”; 8) полягає в поглядах на дванадцятого імама Махді. 

Посилання

Алі Ат-Тантаві (2015). Загальне уявлення про Іслам. Київ. Ансар Фаундейшн.

Коран. Переклад смислів українською мовою. пер.: Михайло Якубович (2017). Київ.

ДУМУ “УММА”.

القرآن الكريم. سورة النساء. اآلية رقم ٤٢ .(2018) 24. Аят .Ніса-ан Сура .Коран

https://quran.com/ar/4

Хадис “Місто знань” (2018). Комплексна енциклопедія ісламу. ABS.

حديث ”مدينة العلم“ )2018(. موسوعة االسالم الشاملة..ABS

https://hdith.com/?s=%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9+%D8%A7%

D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85+

Хадис “Сакалейн” (2018). Комплексна енциклопедія ісламу. ABS.

حديث ”ثقلین“ )2018(. موسوعة االسالم الشاملة..ABS

https://hdith.com/?s=%D8%AB%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86&order=color

Ходжін, М. (2022). Особливості суніто-шиїтського протистояння періоду “Арабської

весни”. Київські історичні студії, 1 (14), 49–55.

Ali Muhammad Al-Salabi (2019). Bina’ ad-Dawla al-Madaniyya Ba’d Wafat ar-Rasul alKarim (صلى الله عليه وسلم(..’ Hadithat as-Saqifah’. Al-Jazeera.

علي محمد الصالبي )2019(. بناء الدولة المدنية بعد وفاة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ”حادثة السقيفة“. الجزيرة.

https://www.aljazeera.net/amp/blogs/2019/4/7/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9

%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%88-

%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84

Al-Mustafawi, As-Sayyid Jawad (2009). At-Tafahum Bayn ash-Shi’ah wa Ahl as-Sunnah.

,Magazine Civilization Islamic of Horizons المقالة: التفاهم بين الشيعة و اهل السنة .

https://hawzah.net/

Christopher Brooks (2022). 14: Islam and the Caliphates. Portland Community Collage.

LibreTexts Humanities

https://human.libretexts.org/Bookshelves/History/World_History/Western_

Civilization_-_A_Concise_History_I_(Brooks)/14%3A_Islam_and_the_Caliphates

Edward W. Said (1978). Orientalism. New York. Vintage Books.

Muhammad Amin al-Zayn (2018). Al-Ummah al-Islamiyyah Ba’d ar-Rasul (ṣallā llāhu

ʿalayhi wa-ālihi). Al-Kitab: Ash-Shi’ah fi at-Tarikh. Al-Juz’ wa as-Safha: pp. 91–103

محمد أمي َّ ن الزين )2018(. االمة اإلسالمية بعد الرسول )صلى الله عليه وآله( ِّ . الكتاب: الشيعة في التاريخ. الجزء

والصفحة : ص 91–103

https://almerja.com/reading.php?idm=107047

Shahzad Ahmad, Zafir Malik (2022). The Tragedy of Karbala: The Ultimate Sacrifice for

the Sake of Justice. Magazine The Review of Religions

https://www.reviewofreligions.org/39693/the-tragedy-of-karbala-the-ultimatesacrifice-for-the-sake-of-justice/

Syed Hasan (2022). Similarities Between Sunni and Shia. Knowswhy.

https://www.knowswhy.com/similarities-between-sunni-and-shia/

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-26

Номер

Розділ

Статті