Історичні передумови космічного туризму як екстремального виду туристичних подорожей

Автор(и)

  • В. Васильчук Київський національний лінгвістичний університет, Ukraine

Ключові слова:

туризм, космічний туризм, космічний турист, туристичні подорожі в космос, Міжнародна космічна станція

Анотація

У статті розглянуто сутність космічного туризму, передумови його виникнення та історію польотів туристів у космос. Проаналізовано стан та виявлено перспективи розвитку космічного туризму. Особливу увагу приділено огляду матеріально-технічної бази космічного туризму (космопорти, космофлот, космічні готелі), попиту й цін на послуги для космічних туристів. Показано, що одним із напрямків комерціалізації космічної діяльності є космічний туризм, який поступово розвивається як вид туризму. Вивчено діяльність компаній, які організовують туристичні польоти в космос. Виокремлено головні проблеми космічного туризму за сучасних умов, причини та стимули для його розвитку. Виділені пріоритети розвитку даного виду туризму у світі. Визначено перспективні напрями подальших наукових досліджень у цій галузі. Зроблено висновок, що факт зацікавленості та допуску приватних компаній до розвитку космічного туризму свідчить про початок довгого шляху в сфері розвитку навколоземних космічних подорожей. Незважаючи на всі складнощі, з якими доводиться стикатися космічному туризму, галузь поступово розвивається.

Посилання

Яцківа Я. С. Реалії та перспективи космічної галузі України. Вісник НАН України. 2015. № 5. С. 37-38.

Соколова М. В. История туризма. Москва : Мастерство, 2002. 352 с.; Freyer W. Tourismus: Einführung in die Fremdenverkehrsökonomie / 6., überarb. und aktualisierte Aufl. München Wien. R. Oldenbourg Verlag, 1998. 470 p.

Федорченко В. К. Історія туризму в Україні Київ: Вища школа, 2002. 195 с.; Дяченко Л. П. Економіка туристичного бізнесу. Київ: Центр учбової літератури, 2007. 224 с.; Ткаченко Т. І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. 463 с.

Пасічник М. Д., Хілінський В.М. З історії телеграфу // Нариси з історії природознавства і техніки. 1982. С. 84-87.

Договір про принципи діяльності держав з дослідженнюя і використання космічного простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла від 1967 року; Договір, Міжнародний документ від 27.01.1967. URL: http:// zakon. rada.gov.ua/laws/show/995_480

Про космічну діяльність: Закон України від 15 листопада 1996 р. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link 1/Z960502.html

Branson Richard Adventures of a Global Entrepreneur. Virgin Books, 2010. 352 ð.

Бердяев Н. А. Человек и машина: проблема социологии и метафизики техники. Вопросы философии. 1989. № 2. С. 149-150.

Scott. W.B., Coumatos M.J. Birnes W.J. Counterspace: The Next Hours of World War III. Publicher: Forge Books, 2009. P. 277.

Про затвердження Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2013-2017 роки. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 20-21. С. 725.

Там само. С. 728.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-21

Номер

Розділ

Туризмознавство