Історичні передумови краєзнавчих досліджень в незалежній Україні

Автор(и)

Ключові слова:

краєзнавство, краєзнавчий рух, науковий потенціал, наукова тенденція, наукові товариства, персоналії

Анотація

У статті досліджується українське історичне краєзнавство як один з ефективних інструментів формування історичної пам’яті та духовності українського народу. Інтерес до краєзнавства як одного з різновидів регіоналістики стимулює процеси відродження історичної пам’яті народу, який впродовж кількох століть був позбавлений можливості знати своє минуле. У цьому контексті важливе значення має аналіз наукового знання щодо історико-краєзнавчої роботи, тлумаченням його теоретичного та практичного значення. Визначено, що предметом вивчення історичного краєзнавства є історія рідного краю, «малої батьківщини» (регіону, району, міста, села). Ця історія локалізована в історичних подіях, які матеріалізовані в пам’ятках історії та культури. На відміну від історичної регіоналістики, історичне
краєзнавство має більш прикладний характер, приділяє увагу деталям, конкретним аспектам історії рідного краю («малої батьківщини»). Спираючись на аналіз існуючих досліджень, виділено шляхи актуалізації історичного краєзнавства у процесі формування української національної ідентичності. Акцентується увага на виховній і консолідуючій функції історичного краєзнавства в процесі відродження української нації. Розглянуто особливості формування національної самосвідомості молоді, визначено напрями реалізації завдань держави для утвердження в свідомості громадян України власної національної гідності. Хронологічні межі дослідження охоплюють період становлення краєзнавства як науки, а не лише справи аматорів. Особлива увага приділяється розвитку наукової тенденції в краєзнавстві під час організаційного утвердження краєзнавчого руху (20-ті рр. XX ст.). Досліджується становлення краєзнавчих структур, їх вплив на розгортання історико-краєзнавчого руху, ставлення державних органів до цієї справи.

Посилання

Тронько П. Т. Історичне краєзнавство: крок у нове тисячоліття: досвід, проблеми, перспективи: монографія. Київ: Інститут історії України, 2000. 271 с.

Лугова О. І., ПоповичС. І. Туристичне краєзнавство як напрям загального краєзнавства України: питання теорії та генези. Туристично-краєзнавчі дослідження. Вип. 5. Київ: Знання, 2004. С. 14.

Там само. С. 15.

Петранівський В. Л., Рутинський М. Й. Туристичне краєзнавство: навчальний посібник. Київ: Знання, 2006. С. 39.

Лугова О. І., Попович С. І. Вказ. праця. C. 15-16.

Січинський В. Чужинці про Україну. Київ: Довіра, 1992. С. 30-31.

Івакін Г .Ю. Історичний розвиток Києва XIII – середина XVI ст. Київ: Поліс,1996. С. 38.

Там само. С. 40.

Там само. С. 41.

Терещенко Ю. І. «Український слід» в країнах Європи, як об’єкт туристичної діяльності». Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції. Біла Церква: Видавець Пшонківський О. В., 2016 р. С. 9.

Шаблій О. І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії. Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2001. С. 127.

Тронько П. Т. Вказ. праця. С. 43-44.

Верменич Я. В. Теоретико-методологічні проблеми історичної регіоналістики в Україні : монографія. Київ: Ін-т історії України НАН України, 2003. С. 337.

Науковий потенціал краєзнавства: ретроспективний погляд, сучасний стан та шляхи підвищення ефективності. . 2015. № 1-2. С. 129-143.

Дем’янчук Г. С., Дем’янчук Б. Г., Дем’янчук А. Г. Українське краєзнавство: сторінки історії. Київ: Просвіта, 2006. С 176-177.

Там само. С. 179.

Там само. С. 180.

Очеретянко В. І. Здобутки та втрати українського краєзнавства в 20-30-ті рр. ХХ ст. Туристичнокраєзнавчі дослідження. Випуск І. Ч.ІІ. Київ: Просвіта, 1998. С. 181.

Там само. С. 182.

Голубко В., Качараба С., Середяк А. Історичне краєзнавство. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. С. 57-58.

Там само. С. 59.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-21

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ