Про журнал

Політика (мета та завдання) наукового видання

Галузь та проблематика

Збірник наукових праць «ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія  "Історія. Економіка. Філософія" включено до категорії Б Переліку наукових фахових видань України у галузі 032 історичні спеціальності (Додаток 3 до наказу Міністерства освіти і науки України № 1035 від 23.08.2023 (п. 2) . 

ISSN 2412-9321.

Збірник приймає до друку рукописи (статті, рецензії, відгуки тощо), які проходять двостороннє сліпе рецензування. Проблематика рукописів зосереджена на дослідженні актуальних проблем історії та туризму.

Періодичність публікації

1 раз на рік.

Політика відкритого доступу

Цей збірник наукових праць практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Історія журналу

Збірник наукових праць  «ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія  Історія. Економіка. Філософія .  ISSN 2412-9321» контролює відповідність публікацій вимогам європейської наукової спільноти. Редакційна колегія ретельно стежить за належним фаховим рівнем друкованих матеріалів і дотриманням публікаційної етики. Усі статті проходять подвійне “сліпе” рецензування фахівцями, які мають публікації, проіндексовані в наукометричних базах даних Scopus та/або Web of Science. Рецензенти оцінюють відповідність статей вимогам до публікацій згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України № 32 від 15.01.2018 р.

Засновник: Київський державний лінгвістичний університет, з серпня 2001 року – Київський національний лінгвістичний університет.

Галузі наук: (галузь науки – історичні (07.00.01 Історія України; 07.00.02 Всесвітня історія), код спеціальності – 032 Історія та археологія).

Періодичність: 1 раз на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію та перереєстрацію:
Свідоцтво про Державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 8225 від 17 грудня 2003 року.

Збірник наукових праць “Вісник КНЛУ. Серія “Історія, економіка, філософія” включено до переліку наукових фахових видань України у галузі “Історичні науки” (Додаток № 8 до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 року № 1328)

“Вісник КНЛУ. Серія “Історія, економіка, філософія” за посередництвом видавництва «Кафедра» отримало міжнародний реєстраційний код Міжнародного ISSN-Центру (м. Париж), а саме : ISSN 2412-9321 (е-mail від 19.08.2015).

Мови видання: українська, англійська.