СОЦІОГУМАНІТАРНИЙ ПРОСТІР ПОЛЯКІВ ВОЛИНІ У РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Автор(и)

  • О. БІЛОБРОВЕЦЬ Житомирський державний університет ім. Івана Франка, Україна

Анотація

У статті аналізується позиція польського населення Волині щодо участі Росії у Першій світовій війні, діяльність польських громадських організацій з підтримки біженців і постраждалих у війні, розвиток культурно-освітнього простору і зміни, що відбулися у польському соціумі під впливом війни.

Ключові слова: поляки Волині, благодійність, громадські організації, культурно-освітній простір.

 

В статье анализируется отношение польского населения Волыни к участию России в Первой мировой войне, деятельность польских общественных организаций по поддержке польских беженцев и пострадавших в годы войны, развитие культурно-образовательной
сферы и изменения, произошедшие в обществе под влиянием войны.

Ключевые слова: поляки Волыни, благотворительность, общественные организиции, культурно-образовательная сфера.

 


Under the impact of the First World War and the events of 1917–1918. Polish population of Volyn come together, expressed support for Russia’s participation in the war, organized civil society organizations carried charitable, educational and cultural activities, modifying its activity
sociocultural life of the region.

Key words: Polish population of Volyn, charitable, educational and cultural activities, sociocultural life.

##submission.downloads##