ФОРМУВАННЯ ІДЕЙ РОСІЙСЬКОГО СЛОВ’ЯНОФІЛЬСТВА

Автор(и)

  • М. ГЕДІН Київський національний лінгвістичний університет, Україна

Анотація

У статті аналізуються історія зародження, становлення та сутність слов’янофільства як суспільно-політичної течії в Російській імперії першої половини – середини XIX століття, а також його вплив на українську історичну та суспільно-політичну думку середини ХІХ століття. Зазначається, що слов’янофільство виробило своєрідну ідею історичного
розвитку Росії, а також знайшло відображення в поглядах і діяльності українських учених.

Ключові слова: слов’янофіли, слов’янофільство, слов’янофільська ідея,
ХІХ століття, громадське життя.

 


В статье анализируются история зарождения, становления и суть славянофильства как общественно-политического течения в Российской империи первой половины – середины XIX века, а также его влияние на украинскую историческую и общественно-политическую мысль середины ХІХ века. Указывается, что славянофильство разработало своеобразную идею исторического развития России, а также отобразилось во взглядах
и деятельности украинских ученых.

Ключевые слова: славянофилы, славянофильство, славянофильская идея, ХIХ век, общественная жизнь.

 


The article analyzes the history of origin, the formation and the essence of slavophilism as a social-political movement in Russian Empire in the first half-mid of the XIXth century also his influence on the Ukrainian historical and social-political thought in the mid of the XIXth century. Mentioned that slavophilism was created an original idea of historical development of the Russia, and also had been reflected in views and activities of the ukrainian scientists.

Key words: Slavophiles, slavophilism, Slavophile idea, XIXth century, social life.

##submission.downloads##