Відображення трагедії голодомору 1932–1933 рр. у музичному та образотворчому мистецтві

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9321.29.2024.301692

Ключові слова:

Голодомор, геноцид, мистецтво, музика, фольклор, образотворче мистецтво, картина, плакат, зображення

Анотація

Метою даної статті є аналіз концептуальних композицій музичного та образотворчого мистецтва, що створені як під час геноциду українського народу, так і у наступні роки, в яких відображено трагедію Голодомору 1932–1933 рр. Методологія. Авторами застосовано інтердисциплінарну методологію, що дозволило проаналізувати джерельний матеріал комплексно, враховуючи, як історичний, так і культурологічний та мистецтвознавчий контекст. Під час підготовки і написання статті також були використані методи теоретичного аналіз та синтезу, індукції та дедукції, логічний та системно-структурний методи, порівняльно-історичний, історико-генетичний та хронологічний методи дослідження, а також методи систематизації та наукового узагальнення, що дозволило максимально детально розкрити обрану проблематику дослідження, вирішити всі поставлені дослідницькі завдання. Наукова новизна одержаних результатів.
Завдяки результатам даного дослідження можна простежити, який слід залишив Голодомор 1932–1933 рр. у мистецтві, як свідки трагедії зображували його в різних жанрах та як його зображують на сучасному етапі. Результати дослідження. Проаналізувавши відображення теми Голодомору 1932–1933 рр. в музичному та образотворчому мистецтві, можна стверждувати, що розкриття теми Голодомору 1932–1933 рр. мистецькими засобами мають свій результат. Завдяки музичним та художнім творам, їх авторам та митцям, ми можемо поринути у ті страшні події, пізнати масштаби та сутність українського геноциду. Вони надають нам бачення Голодомору 1932–1933 рр. очима помираючих людей. Проблема Голодомору 1932–1933 рр. в мистецтві пропонує художню візію подій. Розповідає про те, що народ, який сам пережив голод не падав духом, а попри все намагався протистояти тодішній владі, складаючи вірші, вигадуюючи різні співанки, які містили сарказм. Ми бачимо, що із плином часу, люди не залишилися осторонь цієї теми, вони досліджують її та намагаються зберегти пам’ять про Голодомор 1932–1933 рр. у сучасному суспільстві, ретранслюючи її різними способами, які покликані донести правду про геноцид всім поколінням всього світу.

Посилання

Богачевська, О. (2013). Оперу про Голодомор поставили англійською. Gazeta.ua.

https://gazeta.ua/articles/culture-newspaper/_operu-pro-golodomor-postavili-anglijskoyu/527256

Бондаренко, M. (2018). Україна ‒ 1933: кулінарна книга. Пам’ять людська. 2-ге вид.,

перероб., допов. Суми : ПВП “Видавничий будинок “Еллада”.

Бугаєвич, І. (1993). Дожилася Україна… Народна творчість часів Голодомору та

колективізації на Україні. Київ: Український письменник.

В Музеї Голодомору експонують плакати з колекції Моргана Вільямса. (2018).

Національний музей Голодомору-геноциду.

https://holodomormuseum.org.ua/news-museji/v-muzei-golodomoru-eksponuyut-plakati-z-kolekcii-morgana-vilyamsa/

Голодомор в графіці. Графічні твори про Голодомор графіка Жоржа Шанаєва. (2017).

Національний музей Голодомору-геноциду.

https://holodomormuseum.org.ua/tema-pro-holodomor/golodomor-v-grafici/

Горська, А. (1964). “Синій хлопчик. Голодомор”. Ukrainian inofficial.

http://www.archive-uu.com/ua/profiles/alla-gors-ka/catalog/grafika_gorska/picture/

sinij-hlopchik-golodomor_

Калуш, У. (2020). (Не) складана історія: перший український комікс про Голодомор.

Your art.

https://supportyourart.com/stories/ne-skladna-istoriya-pershyy-ukrayinskyy-komikspro- holodomor/

Ковальчик, І. (2003). Польське критичне мистецтво і Голокост. Критика, 5-6, 39-45.

Комікси про Голодомор “Українські зошити”. (2010). ТСН.

https://tsn.ua/foto/komiksi-pro-golodomor-ukrayinski-zoshiti.html

Конончук, Т. (2005). Голодомор 1932–1933 рр. у фольклорі України. Відлуння

голодомору-геноциду 1932–1933. Етнокультурні наслідки голодомору в Україні.

Львів : НТШ. Секція етнографії та фольклористики.

Ми вирішили тему Голодомору підняти. Хто як не ми”: інтерв’ю з художниками

Юрієм і Тарасом Гончаренками, авторами триптиху “Геноцид 1933”. (2023).

Національний музей Голодомору-геноциду.

https://holodomormuseum.org.ua/news-museji/my-vyrishyly-temu-holodomorupidniaty-khto-iak-ne-my-interv-iu-z-vidomymy-ukrainskymy-khudozhnykamyiuriiem-i-tarasom-honcharenkamy-avtoramy-tryptykhu-henotsyd-1933/

Мовчан, Є. (1967). Дума про голод. Про світ.

http://prosvit.in.ua/literature/dumy/duma-of-hunger.html

Помер український композитор Мирослав Скорик. (2020). Національний музей

Голодомору- геноциду. https://holodomormuseum.org.ua/news/pomer-ukrainskyjkompozytor-myroslav-skoryk/

Поя, А. (2023). На Сумщині з-під завалів дістали 66 гравюр, присвячених Голодомору.

Українська правда, 02 серпня.

https://history.sumy.ua/news/9738-na-sumshchyni-zpid-zavaliv-distaly-66-hraviurprysviachenykh-holodomoru-video.html

Розгойдані дзвони пам’яті. (2017). Національний музей Голодомору-геноциду. https://

holodomormuseum.org.ua/tema-pro-holodomor/rozgoydani-dzvoni-pamyati/

Смаль. Ю, Ганик, Ю. (2023). П’ять колосків. Голодомор. Історії, як зникали українці.

Київ: Моя книга.

Снайдер, Т., Круґ, Н. (2022). Про тиранію. Двадцять уроків двадцятого століття.

Графічна адаптація. Київ: Видавництво Човен.

Тема Голодомору у мистецтві. (2017). Національний музей Голодомору-геноциду.

https://holodomormuseum.org.ua/hololomor/tema-holodomoru-v-mystetstvi/

Центральний державний архів громадських об’єднань та україніки. Фонд 1.

Центральний комітет Комуністичної партії України (ЦК КПУ), м. Київ (1918–

. Оп. 20. Спр. 5249.

Ямчук, А., Кушнір, М. & Тарновецька, А. (2021). Піжмурки зі смертю. Дитячі

розповіді про недитячу історію. Київ : Дух і літера.

“33-й”. Графічні твори про Голодомор члена Національної спілки художників

України Миколи Гнатченка. (2017). Національний музей Голодомору-геноциду.

URL: https://holodomormuseum.org.ua/tema-pro-holodomor/33-y/

Nesteruk, S. (2023). Recipes for baking bread: Holodomor and film. Геноцид як зброя

у боротьбі проти української нації: інтердисциплінарні підходи (до 90-х

роковин Голодомору-геноциду): матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної

конференції (Київ, 24–25 листопада 2022 р.). Івано-Франківськ: Підприємство

“НАІР”, 110–116.

Tsyganenko, L. (2023). The sruggle against the kulaks on the pages of the soviet propaganda

posters. Геноцид як зброя у боротьбі проти української нації: інтердисциплінарні

підходи (до 90-х роковин Голодомору-геноциду): матеріали VIІ Міжнародної

науково-практичної конференції (Київ, 24–25 листопада 2022 р.). Івано-Франківськ: Підприємство “НАІР”, 67–74.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-26

Номер

Розділ

Статті