Історичні етапи становлення екстремального туризму

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9321.28.2023.280707

Ключові слова:

екстремальний туризм, види екстремального туризму, туристи, фактори ризику, перспективи розвитку

Анотація

Метою дослідження є визначення особливостей екстремального туризму, як актуальної
форми рекреаційної діяльності, підкреслюючи історичні принципи його формування в минулому
та унікальність розвитку в сучасному суспільстві. Для досягнення поставленої мети передбачено
розв’язати наступні завдання: 1) визначити сутність екстремального туризму; 2) дослідити процес
історичного формування та розвитку екстремального туризму; 3) визначити та проаналізувати
сучасні види екстремального туризму: водні, наземні, гірські, повітряні, екзотичні; 4) виділити та
охарактеризувати фактори ризику в екстремальному туризмі за їх природою; 5) висвітлити умови
для розвитку екстремального туризму;6) констатувати перспективи розвитку екстремального
туризму.Методи та методологія проведення дослідження. Методологічну основу роботи
становлять: спостереження, порівняння, аналіз і синтез, метод теоретичних досліджень.
У процесі дослідження можливостей розвитку екстремального туризму застосовано системноструктурний, конструктивно-географічний та ландшафтно-динамічний методичні підходи.
Методологія грунтується на принципах історизму, системності й науковості. Наукова новизна.
В науковому досліджені підкреслюється роль екстремального туризму в суспільстві, як форми
рекреаційної діяльності, аналізуються його різновиди відповідно напрямів: водні,наземні, гірські,
повітряні, екзотичні. Акцентується увага на історичній унікальності виникнення та становлення
екстремального туризму. Результати дослідження. У дослідженні підкреслюється особливість та
перспектива розвитку екстремального туризму, як одного з найбільш небезпечних видів туризму.
Всі види небезпек в екстремальному туризмі класифікуються за природою явища і роллю туристів
у виникненні небезпечної ситуації.. Фактори ризику в екстремальному туризмі класифікуються
за їх природою.В досліджені запропоновано напрями удосконалення та у умови для розвитку
екстремального туризму в Європі відповідно до використання туристично-рекреаційних ресурсів.

Посилання

Абрамов В., Оплаканець К. (2012). Перспективи розвитку екстремального туризму.

Вісник Харківської національної академії міського господарства, 4,77–79.

Богатирьова, О. (2014) Корпоративний відпочинок. Туризм та відпочинок, 10, 7–15.

Грушка О. Р. (2008).Туристичне краєзнавство: монографія. Київ: Либідь.

Казаков, В. Л. (2009.) Потенціал Криворіжжя для цілей розвитку екстремального

туризму. Географічні дослідження Кривбасу, 4, 11–18.

Кожухівська, Р. Б.(2010.) Туризм в Україні: стан, фактори та перспектива

розвитку. Вісник Донецького національного університету.Серія Економіка і

право, 1, 84–86.

Крачило, Н. П. (1987).Географія туризму.Київ: Вища школа.

Луцький, В. Я. (2010). Сучасний стан і перспективи активного туризму в Українських

Карпатах. Зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту імені Лесі Українки. Луцьк : Волин. нац.

ун-ту імені Лесі Українки, 4 (12), 10–16.

Мангушев, Д. В., Соколова, В. В., Тимків, Н. Я. (2016).Перспективи розвитку

екстремального туризму в Україні. Вісник Одеського національного університету.

Серія: Економіка, 5, 32–36.

Притков, В., Жердьов, А.(2012). Екстремальний туризм в Україні: сучасний стан та

перспектива розвитку. Географія та туризм, 1,44–52.

Свида, І. В. (2011). Сучасні форми екстремального туризму в Закарпатській області.

Вісник Чернівецького торг.-екон. і-ту. Серія: Економічні науки, 1(41),239–245.

Офіційний сайт ЮНВТО [Електронний ресурс].

Режим доступу: https://www.unwto.org/

Федорченко, В. К., Мініч, І.М. (2009).Туристський словник-довідник. Київ: Дніпро.

Фокін, С. (2010). Туризмологічні аспекти спортивного туризму. Інститут

міжнародних відносин Національного авіаційного університету, 2, 207–213.

Цибух, В. І. (2000.). Туризм в Україні: проблеми та перспективи. Економіст, 6, 34–35.

Школа, І. М. (ред.) (2003). Менеджмент туристичної індустрії: Навчальний

посібник. Чернівці: ЧТЕІ КНЕУ.

Щербаков, В. В.(2009). Сучасні форми екстремального туризму. Бізнес – план №10.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-07

Номер

Розділ

Статті