Методи та шляхи вдосконалення управління проєктами в сфері туризму та рекреації у контексті євроінтеграції

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9321.28.2023.280619

Ключові слова:

туристичні проєкти, проєкти в сфері рекреації, управління проєктами, вдосконалення управлінського процесу, маркетингові стратегії

Анотація

Метою пропонованої статті є теоретичне дослідження методів управління проєктами в сфері туризму та рекреації, висвітлення шляхів вдосконалення управлінського процесу, які обґрунтовують необхідність сучасному туристичному підприємству спрямовувати зусилля на розробку або вдосконалення нових продуктів чи послуг. Методологія грунтується на наукових і спеціальних методах дослідження. Використовувались методи аналізу, синтезу, систематизації, класифікації, узагальнення економічної та методичної літератури, наукових видань. Також було використано горизонтальний аналіз, вертикальний аналіз, трендовий аналіз, порівняльний аналіз, аналіз відносних
показників. Наукова новизна. Дослідження особливостей різних підходів до управління проєктами в сфері туризму та рекреації зумовило необхідність ретельного аналізу їх переваг та недоліків. Автором було розглянуто ключові проблеми в процесах управління та визначено шляхи їх подолання під час впровадження туристичної діяльності суб’єктами господарювання. Результати дослідження. В статті розв’язуються важливі проблеми туристичної сфери через ефективне управління проєктами в туризмі та рекреації, доцільний вибір стратегій цінової та маркетингової політик, забезпечення якості туриськорекреаційних послуг. на основі аналізу розглянутих проєктів в сфері туризму та рекреації, наголошуємо,
що ефективність процесу проєктування залежить від продуктивного управління; узгодженої діяльності учасників проєкту; особливостей національної культури, ресурсів, ринкових умов; стратегії сталого розвитку туризму у конкретному регіоні. Управління проєктами в сфері туризму та рекреації потребує обліку особливостей туристичних послуг, які полягають у нестабільності попиту, змінах якості та умовах зберігання, а вірно обрані методи управління проєктами створюють можливості для підвищення конкурентоспроможності дестинації. Доведено, що ефективність управління проєктами в сфері туризму та рекреації багато в чому залежить від командної роботи, креативності спеціалістів, співробітництва та підтримки на різних ієрархічних рівнях.

Посилання

Ажаман, І. А., Жидков, О. І. (2021), Концептуальні аспекти управління потенціалом

підприємства на маркетингових засадах. Економіка та держава, 2, 47–52.

Бєлова, О. І., Поскрипко, Ю. А. (2020). Мотиваційний механізм управління проєктами:

стратегічний аспект. Вчені записки Університету «КРОК», 2 (58), 75–81.

Бєлова, О.І. (2018). Інноваційна активність персоналу та способи її стимулювання на

підприємств. Вчені записки університету «КРОК», 51, 125–134

Газуда, Л.М., Рубіш, М.А. (2015). Реалізація спільних проектів транскордонного

співробітництва. Ужгород.

Григораш, О.В. (2012). Концептуальний підхід до управління економічним

потенціалом торговельних підприємств. Економіка і організація управління, 2(12),

–112.

Жигалкевич, Ж.М., Чухліб, В.Є. (2019). Управління проектами та їх ризиками:

підходи та методи. Приазовський економічний вісник, 6(17), 126–130.

Зікеєва, с. (2013). Туристична галузь України в період євроінтеграції: соціальноекономічний аспект. Економіка і менеджмент культури, 1, 74–82.

Коваль, М.Н. (2018). Сучасні підходи до вирішення питань відповідності

проектування та контенту готелів нормативним вимогам. Вісник Львівського

торговельно-економічного університету. Технічні науки, 20, 107–112.

Козловський, Є. В., Ткаченко, Т. І. (2019). Особливості управління проектами в сфері

туризму на основі застосування механізмів державно-приватного партнерства.

Інвестиції: практика та досвід, 9, 78–83.

Лiнтур, I. В., Кампов, Н.С., Касинець, О.В. (2018). Інвестиційні проекти розвитку

туристичного комплексу України. Економіка та суспільство, 14, 613–618.

Леоненко, Н. А. (2019). Дослідження моделей державного регулювання у сфері

туризму. Публічне управління і адміністрування в Україні : наук. журн, 11, 91–97.

Михайліченко, Г. І. (2013). Методологічні основи оцінювання інноваційного

потенціалу туристичного підприємства. Економічний часопис, 1–2, 80–83.

Ноздріна, Л. В. (2019). Проєктні підходи до створення туристичних квестів. Вісник

універстету банківської справи, 2–3 (35–36), 121–127.

Смєсова, В. Л., Дудка, А.С., Дмітрієва, А.О. (2021). Цифровізація у сфері управління

проєктами та електронній торгівлі. Економічний бюлетень, 1, 115–126.

Тимейчук, A. M. (2018). Управління туристичними проєктами як основний

функціональний елемент практичного туризмознавства. Сучасні інформаційні

технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія,

теорія, досвід, проблеми, 50, 379–383.

Угоднікова, О.І. (2021). Управління проєктами в туризмі : навч. посібник. Харків :

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-07

Номер

Розділ

Статті