Розвиток ресторанного господарства в Україні

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9321.28.2023.280604

Ключові слова:

ресторанне господарство, ресторанний бізнес, заклад ресторанного господарства, пандемія, воєнний стан, ресторанні послуги

Анотація

Метою статті є розгляд аспектів розвитку ресторанного господарства в Україні. На сьогоднішній день в Україні в сфері ресторанного господарства великого значення має не тільки якість продукції, але й надання послуг та відповідного сервісу у різних сферах діяльності. Надання послуг – це те, що поєднує організацію харчування та відпочинку з елементами додаткового обслуговування являється невід’ємною частиною діяльності закладів ресторанного господарства. Надання послуг вищої якості, у порівнянні з конкурентами - один із пріоритетних напрямів формування стратегічних конкурентних переваг. Також слід зауважити, що надання послуг має не просто задовільняти потреби споживачів, але й перевищувати їх очікування. Саме через це, власнику, або відповідним спеціалістам ресторанних закладів необхідно частіше проводити аналіз своєї цільової аудиторії що якомога точніше виявляти потреби та очікування клієнтів. Методологія ґрунтується на принципах системності й науковості. Використано такі методи, як аналітико-синтетичний, метод порівняльного аналізу. Наукова новизна. В науковому досліджені увага зосереджена на удосконалому вивченні розвитку ресторанного господарства України, аналізі факторів впливу та прогнозуванні перспектив його розвитку. Результати дослідження. Визнано, що сучасні фактори організаційно-економічного
розвитку громадського харчування в світі базуються й на глибокому вивченні запитів і потреб споживачів, використанні інформаційних технологій та мобільного зв’язку для забезпечення процесу продажу послуг. Запропоновані шляхи модернізації кулінарної освіти в Україні.

Посилання

Борисова, О. О. (2017). Інноваційний розвиток системи економічної безпеки підприємств сфери ресторанного бізнесу: автореф. дис. канд. екон. наук: спец. 21.04.02 «Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності»; Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК».

Бутенко, О.П., Стрельченко, Д.О. (2016). Стан ресторанного господарства України та перспективи його розвитку. Вісник економіки транспорту і промисловості, 56, 18–24.

Воловельська, І. В., Лоєнко, О. (2016). Сучасні тенденції розвитку ресторанного бізнесу в Україні. Вісник економіки транспорту і промисловості, 55, 115–118.

Гінда, М. І. (2016). Тенденції розвитку ресторанного господарства. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи». Львів: МАУП, 301–306.

Гоблик-Маркович, Н. М. (2018). Напрями формування сучасної маркетингової стратегії розвитку підприємств готельно-ресторанного бізнесу. Перспективи розвитку готельно-ресторанної індустрії України: теорія, практика, інновації

розвитку : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. Мукачево : РВВ МДУ, 24–26.

Домбровська, С. М. (2019). Державна політика формування сервісно-орієнтованої економіки сфери послуг. Інвестиції: практика та досвід, 10, 105‒110.

Звіти Державної служби статистики України.

URL: http://www.ukrstat.gov.ua (Дата звернення 10.04.2023)

Івашина, Л. Л. (2017). Перспективи та проблеми кейтерингу в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки, 17, 314–317.

Миронова, М. І., Миронов, Ю. Б. (2020). Показники ефективності діяльності підприємств індустрії гостинності. Сучасні технології менеджменту, інформаційне, фінансове та облікове забезпечення розвитку економіки в умовах євроінтеграції : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Черкаси : Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 517–520.

П’ятницька, Г. Т., Найдюк, В. С. (2017). Сучасні тренди розвитку ресторанного господарства в Україні. Економiка та держава, 9, 66–73.

Mulford Hoyos M., Vergara Castro L., Plata de Plata D. (2014). Tienda virtual: social market Colombia. Multiciencias, 14, 268–275.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-07

Номер

Розділ

Статті