Туризм як фактор євроінтеграції України

Автор(и)

Ключові слова:

туризм, євроінтеграція, нові тенденції, якість послуг індустрії гостинності

Анотація

У процесі євроінтеграційних уподобань України, туризм посідає одне з ключових місць. На основі власного практичного досвіду в сфері туризму й узагальнення цілого ряду наукових джерел, автором робиться спроба систематизувати поняття «туризм – як фактор євроінтеграції» та спрогнозувати деякі шляхи подальшого розвитку цього питання. Спираючись на аналіз існуючих досліджень, офіційні дані всесвітніх організацій (зокрема, Всесвітньої Туристичної Організації) визначаються головні складові впливу туризму на євроінтеграцію. Розглянуто особливості формування національного туристичного продукту з урахуванням досвіду країн ЄС. Хронологічні межі дослідження охоплюють період незалежності України, з особливою конкретизацією цієї проблеми з 2014 р. по теперішній час. Актуальним є бачення автором історичної динаміки розвитку поняття «туризм – як фактом євроінтеграції» і перспектив його майбутнього розвитку.

Посилання

Алексєєв Ю. Особливості сучасної етнополітики України в контексті євроінтеграційних проблем. Україна – Європа – Світ : міжнародний збірник наукових праць. Тернопіль : ТНПУ, 2011. Вип. 5. С. 118.

Валіон О. Об'єднана Європа: теорія, історія та перспективи для України: погляд на сучасний українсько-німецький євроінтеграційний діалог. Україна – Європа – Світ : міжнародний збірник наукових праць. Тернопіль : ТНПУ, 2011. Вип. 4. С. 196.

Василенко В. І. Україна на шляху до європейської інтеграції. Університет. 2007. № 2. С. 21-22.

Киридон А. М. Євроінтеграційний курс України: адекватність реалій зовнішньополітичного вибору // Україна – Європа – Світ : міжнародний збірник наукових праць. Тернопіль : ТНПУ, 2008. Вип. 1. С. 275.

Алєшугіна Н. Проблеми формування туристичного іміджу України. Матеріали науковопрактичної конференції «Альянс наук: вчений – вченому». 2009. Т.3. С. 5.

Краєвська О. Співпраця України та Європейського Союзу у сфері туризму: політико-правовий аспект. Вісник Львівського університету. Сер. Міжнародні відносини. 2008. Вип. 24. С. 273.

Артеменко В. Оцінка можливостей участі України у міжнародному туризмі. Вісник Львівського університету. Сер. Економіка. 2007. Вип. 26. С. 12.

Зікеєва С. Туристична галузь України в період євроінтеграції: соціально-економічний аспект. Економіка і менеджмент культури. 2013. № 1. С. 78.

Гонжаревська Л. Ринок туристичних послуг в Україні. Донецьк: Східний видавничий дім, 2008. С. 180

Угода про асоціацію між Україною та ЄС. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/984_011/%20.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-21

Номер

Розділ

Туризмознавство