Історія та основні напрямки діяльності музеїв при закладах вищої освіти України

Автор(и)

Ключові слова:

музей, колекція, університет, музеєзнавство, сукупний музейний фонд держави

Анотація

У статті досліджуються основні тенденції розвитку музейної справи при закладах вищої освіти України. Визначено: незважаючи на те, що окремі документально підтверджені колекції були сформовані у Києво-Могилянській академії та Львівському університеті часів Речі Посполитої, найбільший розквіт музеїв і збірок вищої школи відбувся у ХІХ ст., причому на всіх українських територіях. Нормативноправові документи як Російської, так і Австрійської імперії, зобов’язували створення допоміжних  підрозділів необхідного знаряддя для забезпечення потреб студентів і викладачів. Цим і пояснюється «золотий вік» музеїв ЗВО, який був перерваний у 1914 р. Спираючись на аналіз існуючих досліджень,
підкреслюється, що найбільшою мірою трансформації торкнулися музеїв історії, оскільки останні перестали бути інструментом ідеологічно-патріотичного виховання. Характерними рисами цього періоду є створення меморіальних музеїв, зростання кількості історичних, мистецтвознавчих та галузевих «храмів муз». Натомість відбулося скорочення кількості природничих музеїв та персоналу. Значну увагу приділено сучасному статусу університетських музеїв, їхньому місцю у структурі університетів та внеску у формування Музейного фонду України. Проаналізовано досвід університету іззапровадження навчальних курсів у галузі музеєзнавства й охорони пам'яток історії та культури. Викладено історію введення в середині 1940-х рр. музеєзнавства до переліку університетських дисциплін і організацію нового для України напряму підготовки фахівців для музейної галузі від 1953 р. Зроблено висновок про необхідність застосування сучасних технологій в організації збереження, обліку, інтерпритації та використання музейних колекцій.

Посилання

Гайда Л.А. Музей у навчальному закладі. Київ: Шкільний світ 2009. С. 35.

Самойленко Л. Г. Місія університетського музею і його місце в структурі вищого навчального закладу та у музейній мережі міста (сторінки історії і сучасній стан). Університетські музеї: європейський досвід та українська практика: зб. пр. міжнар. наук.-практ. конф. (6-7 жовт. 2011 р., м. Київ) / упор. Л. В. Казанцева. Ніжин : Вид-во НДУ імені Миколи Гоголя, 2012. С. 342.

Закс А. Б. Источники по истории музейного дела в СССР (1917–1941). Очерки истории музейного дела в СССР. Вып.VI. Москва: Политиздат, 1968. С. 5-53.

Равикович Д. А. Организация музейного дела в годы восстановления народного хозяйства (1921–1926). Очерки истории музейного дела в СССР. Вып.VI. Москва: Политиздат, 1968. С. 97-145.

Хижняк З., Маньківський В. Історія Києво-Могилянської академії. Київ: КМ Академія, 2003. С. 121.

Самойленко Л. Освіта в музеї та музейна освіта в історії Київського університету. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. 2016. Вип. 4. С. 53.

Хижняк З., Маньківський В. Вказ. праця. С. 121.

Самойленко Л. Вказ. праця. С. 53.

Хижняк З., Маньківський В. Вказ. праця. С. 131.

Там само. С. 132.

Будуйкевич Н. Музей історії Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Український технічний музей: історія, досвід, перспективи : праці 2-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції. Київ: Часів Яр, 2003. С. 120.

Там само. С. 121.

Там само. С. 123.

Швидько Г. Природничі дослідження і захоплення вченого-мінералога Л.Л. Іванова. Історія і культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки. 2012. Вип. 9. С. 60.

Там само. С. 62.

Там само. С. 64.

Муравська С. В. Музеї та колекції вищих навчальних закладів на українських землях (кінець XVII – початок ХХ ст.). Праці Центру пам'яткознавства. 2014. Вип. 25. С. 129.

Там само. С. 128.

Рябчикова Ф. Формування та еволюція поняття музейний фонд держави. Краєзнавство.

№ 1-2. С. 197.

Там само. С. 198.

Там само. С. 199.

Там само. С. 200.

Муравська С. Музейні заклади системи вищої освіти у незалежній Україні. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Історичні науки. 2018. Вип. 27. С. 158.

Там само. С. 159.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-21

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ