Товариство Червоного Хреста та Англо-Бурська війна (1899-1902 рр.)

Автор(и)

  • В. Ореховський Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8037-3135

Ключові слова:

англо-бурська війна (1899-1902), Російська імперія, громадські медично-санітарні організації, Російське товариство Червоного Хреста, медицина, допомога пораненим та хворим, благодійність

Анотація

Стаття присвячена висвітленнню головних напрямів допомоги товариства Червоного Хреста бурським республікам під час англо-бурської війни у 1899-1902 рр. Автор зазначає, що ця підтримка полягала не тільки у наданні безпосередньої матеріальної та фінансової допомоги, але й у відрядженні спеціальних медико-хірургічних загонів. Значна увага приділяється діяльності санітарного загону Червоного Хреста на чолі з головноуповноваженим М.І. Кусковим. Проаналізовано головні труднощі, з якими довелося зіткнутися персоналу цього формування, при виконанні своїх обов’язків на такому незвичному театрі бойових дій. Здійснено оцінку підсумків діяльностізагону. Таким чином, окрім допомоги власній армії та мирному населенню, Товариство надавало підтримку червонохресним закладам інших
країн, навіть якщо сама Російська імперія не брала участі у війні. Наявність в розпорядженні Товариства підготовленого лікарського та сестринського персоналу, готового відправитися до «гарячих точок» та сприятлива позиція щодо цих прагнень з боку держави, зробили можливим успішну роботу червонохресних закладів за тисячі кілометрів від батьківщини.

Посилання

Англо-бурская война 1899-1902 годов глазами российских подданных. В 13 т. Т.8. Москва: Издатель И.Б.Белый, 2012. 478 с.

Постернак А. В. Очерки по истории общин сестер милосердия. Москва: Изд-во «СвятоДимитриевское училище сестер милосердия», 2001. 304 с.

Орловский С. Н. Русский добровольчнский отряд Красного Креста под руководством Н. И. Кускова на англо-бурской войне. Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ. 2016. №3. С. 73.

Соколова В.А. Российское общество Красного Креста в военніх конфликтах (1870-1902 гг.). Вестник СПбГУ. 2013. Сер. 2. Вып. 3. С. 162-168.

Чистяков О. Деятельность Российского общества Красного Креста в вооруженных конфликтах (1867–1917 гг.). Пути к миру и безопасности. 2018. № 1(54). С. 228.

Урланис Б. Ц. Войны и народонаселение Европы: людские потери вооруженных сил европейских стран в войнах XVII – XX вв. (Историко-статистическое исследование). Москва: Соцэкгиз, 1960. С. 137.

Давидсон А., Филатова И. Россия и Южная Африка: три века связей. Москва: Изд. дом Гос. Ун-та Высшей школы экономиики, 2010. С. 113-114.

Изъединова С. В. Несколько месяцев у буров: воспоминания сестры милосердия. СПб: Типография А. С. Суворина, 1903. С. 4.

Смоляров И. Санитарная служба английской армии в мировую войну 1914-18 гг. Москва: Воениздат, 1940. С. 9.

Орловский С.Н. Вказ. праця… С. 75.

Соколова В.А. Вказ. праця… С. 167.

Орловский С. Н. Вказ. праця… С. 80.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-21

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ