НОВІ СТАНДАРТИ ТУРСЕРВІСУ ЯК ФАКТОР ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • В. Зінченко Київський національний лінгвістичний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9321.25.2020.264352

Ключові слова:

якість, туризм, євроінтеграція, стандарти, послуга, тренди

Анотація

У статті аналізується один із ключових факторів туристичних послуг, яким є якість обслуговування. Дане питання має особливу актуалізацію у зв’язку з процесом спрямування туристичної індустрії до світових стандартів, що в свою чергу є складовою частиною загальних євроінтеграційних процесів України, особливо з урахуванням надання їй статусу країни-кандидата на входження до ЄС. Вочевидь доводиться, що саме туризм став чи не найпершим етапом європейського рівня стандартів отримання послуг нашими співвітчизниками.

− Новизна дослідження -систематизації основних періодів розвитку якості послуг в умовах незалежної України і нових економічних відносинах, що стали можливими в періоді після 1991 року;
− формування характеристики сучасних трендів у сфері туризму і ключових понять якості, їх співвідношення із світовими стандартами;
− проведення аналізу шляхів збереження якості туристичних послуг у зв’язку з обмежувальними наслідками, викликаними всесвітньою пандемією коронавірусу і військовим станом.
Перспективи подальших досліджень. Враховуючи те, що заявлена тема про якість туристичних послуг являється поняттям досить широким, було б доцільно окремо вивчити проблематику якості її складових, а саме – готельного обслуговування та харчування, транспортного сервісу, екскурсійної складової.
Все це може стати предметом окремих досліджень.
Приймаючи за критерії досягнення країн Євросоюзу в даних питаннях, було б доцільним використати порівняльний метод дослідження і сфокусуватися на характеристиці питання якості.

Посилання

Закон України “Про Туризм” URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 29.07.2022).

Кифяк В. Організація туризму: Навчальний посібник. Чернівці: Видавництво XXI. 2008. С. 344. 3 Алексєєв Ю. Особливості сучасної етнополітики України в контексті євроінтеграційних проблем. Україна – Європа – Світ : міжнародний збірник наукових праць. Тернопіль : ТНПУ, 2011. Вип. 5. С. 118.

Алєшугіна Н. Проблеми формування туристичного іміджу України. Матеріали науково-практичної конференції “Альянс наук: вчений – вченому”. 2009. Т.3. С. 5.

Угода про асоціацію між Україною та ЄС. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/984_011/%20. (дата звернення: 29.07.2022).

Зінченко В., Дубчак Є. Проблеми впливу форс-мажорних обставин на індустрію гостинності (на прикладі пандемії COVID-19). Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. 2020. Т. 3. № 2. С. 212-213.

Гищук Р. Детермінованість впливу туризму на розвиток і управління готельною інфраструктурою регіону в кризовий період. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. 2021. № I (81). С. 15-16.

Зікеєва С. Туристична галузь України в період євроінтеграції: соціальноекономічний аспект. Економіка і менеджмент культури. 2013. № 1. С. 78.

Кифяк В., Кифяк О. Діджиталізація процесів розвитку туристичних дестинацій у західноукраїнських прикордонних регіонах. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2020. №2. С. 166-167.

Там само. С. 167.

Кифяк В., Кифяк О. Інструментарій вирішення проблем західноукраїнських прикордонних областей в період економічної кризи. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. 2020. № 1-2. С. 118-1119.

Кифяк В. Переваги та проблеми розвитку малого та середнього підприємництва у прикордонному регіоні (на прикладі Чернівецької області). Фінансове забезпечення розвитку малого та середнього бізнесу у прикордонних регіонах: Матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції, м. Чернівці, 2019 р. Чернівці: Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, 2019. С. 46-47.

Там само. С. 49.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-14

Номер

Розділ

Туризм