КОНСТАНТИНОПОЛЬСЬКИЙ ПАТРІАРХ ФОТІЙ ТА ВІЗАНТІЙСЬКА ЦЕРКВА У IX СТОЛІТТІ

Автор(и)

  • В. Ореховський Чернівецький торговельно-економічний інститут ДТЕУ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9321.25.2020.264193

Ключові слова:

Фотій, Візантійська імперія, Константинопольський патріархат, християнство, церковно-державна політика

Анотація

У статті розглянуті основні моменти багатогранної діяльності однієї з найвидатніших постатей у візантійській історії IX століття, яскравого церковного і політичного діяча, вченого і богослова – Константинопольського патріарха Фотія. Аналізуються основні етапи розвитку богословської думки з урахуванням специфіки та зв’язку духовного знання людства з державним управлінням. Особлива увага приділяється тим церковним лідерам, богословам, які обстоювали
загальнолюдські духовні цінності, творчості, свободи в контексті взаємодії держави та церкви. Церковні історики називають цю епоху епохою патріарха Фотія, визначного богослова, історика, науковця, дипломата, релігійного діяча і церковного письменника. Об’єктом дослідження є державна і церковна політика Візантійської імперії в ІХ ст., а також особистість патріарха Фотія та його церковна діяльність. Його політика мала величезний вплив не тільки на церковно-державні відносини у Візантії, але і визначила характер стосунків між церквами Сходу і Заходу. В особі Фотія знайшли своє відображення тенденції до об’єднання і незалежності внутрішніх сил Візантії від Риму. Ці тенденції були притаманні державному життю Ромейської імперії також і в подальший період.
Вивчення складних і суперечливих за наслідками історичних подій і явищ, що призвели до церковного розколу, базується на методологічних настановах і принципах релігієзнавства та історичної науки, а дослідницький фокус статті звернено на унаочнення історичного і суспільнополітичного тла, юрисдикційних трансформацій та церковно-політичних контроверз, зумовлених боротьбою Римських пап і Константинопольських патріархів за церковний універсалізм у християнському світі, котрі, зрештою, привели до проголошення взаємних анафем і остаточного
розколу Церкви Христової. Досліджуються методика діяльності візантійських місіонерів й звичайна практика їхніх місій. Переглянуто проблеми хронології та характеру русько-візантійських відносин наприкінці ІX ст.

Посилання

Мейендорф И., прот. Введение в святоотеческое богословие. К.: храм прп. Агапита

Печерского, 2002. С.303.

Блиев В. Р. Споры о патриархе Фотии: к проблеме “византийского папизма” в отечественной историографии конца XIX – начала XX в. //Ученые записки Казанского государственного университета. 2010. Т. 152. Кн. 3. Ч. 1 Гуманитарные науки. С. 179-180. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/spory-o-patriarhe-fotii-k-probleme-vizantiyskogo-papizma-v-otechestvennoy-istoriografii-kontsa-xix-nachala-xx-v

Платонов И. В. Патриарх Фотий. 891-1891. М.: Типография Потапова, 1891. 152 с.

Россейкин Ф. М. Первое правление Фотия, патриарха константинопольського.

Сергиев Посад, 1915. 491 с.

Лебедев А. П. Очерк внутренней истории Византийско-восточной церкви в ІХ и XI веках. Санкт-Петербург: Алетейя, 1999. 308 с.; Лебедев А.П. История разделения церквей в ІХ, X и XI веках. Санкт-Петербург: Алетейя, 2001. 308 с.

Павленко Л. В. Філологічні студії візантійського патріарха Фотія// Культура народов Причерноморья. 2008. № 138. С. 42-48. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/24740/10-Pavlenko.pdf?sequence=1

Пащенко Е. В. Церковно-государственные отношения в Византийской империи по

исторической хронике “Продолжатель Феофана” (IX–X века) // Вестник Свято-Филаретовского института. 2020. №33. С. 118-143. URL: https://cyberleninka.

ru/article/n/tserkovno-gosudarstvennye-otnosheniya-v-vizantiyskoy-imperii-po-istoricheskoy-hronike-prodolzhatel-feofana-ix-x-veka

Сухова Н. Ю. Патриарх Фотий и его роль в оппозиции Восток-Запад в оценке

представителей российских духовных академий конца XIX – начала XX в. Вестник

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия II: История. История Русской Православной Церкви. 2017. №74. С. 103–119. URL:

https://cyberleninka.ru/article/n/patriarh-fotiy-i-ego-rol-v-oppozitsii-vostok-zapad-v-otsenke-predstaviteley-rossiyskih-duhovnyh-akademiy-kontsa-xix-nachala-xx-v

Митрохин Л. Н. Христианство: Словарь. Москва: Республика,1994. 560 с. С. 159.

Лебедев А. П. Очерк внутренней истории Византийско-восточной церкви в ІХ и XI веках. С.23-24.;

Лебедев А. П. История разделения церквей в ІХ, X и XI веках. С. 20-23.;

Пащенко Е. В. Вказ. праця… С. 126.

Россейкин Ф. М. Вказ. праця… C. 9.

Там само. С. 19-20.

Платонов И. В. Вказ. праця… C.93-94.;

Кралюк П. М., Смирнов А. И. Роль святых Кирилла и Мефодия в становлении православно-славянской культуры. //Вестник Томского государственного университета. 2017. № 416. С. 107. URL: https://eprints.oa.edu.ua/6023/1/Kraliuk%2C%20Smyrnov.pdf

Мейендорф И. Вказ. праця…С. 303, 305.

Платонов И. Ф. Вказ. праця…С. 6.

Митрохин Л. Н. Вказ. праця… С. 238-239, 257.; Лортц Й. История церкви: в 2 т. Т. 1. Москва: “Христианская Россия”,1999. 514 с. С. 237-239.

Лортц Й. Вказ. праця…С.267-268.;

Сказкин С.Д. История Византии: в 3 т. Т. 2. Москва: Наука, 1967. 470 с. С. 196-197.

Katuninec M. The Mission of the Thessaloniki Brothers in Great Moravia–Between

Constantinople and Rome. Hiperboreea. 2021.Vol. 8. No. 2. P. 165. URL: https://

scholarlypublishingcollective.org/psup/hiperboreea/article-split/8/2/159/216631/TheMission-of-the-Thessaloniki-Brothers-in-Great.

Мейендорф И. Вказ. праця…С. 306.

Там само. С. 307.

Россейкин Ф. М. Вказ. праця…С. 393-394.

Лортц Й. Вказ. праця…С. 269.;

Сказкин С.Д. Вказ. праця…С. 196.

Воейков Н. Н. Церковь, Русь и Рим. Минск: Лучи Софии, 2000. 656 с. С. 91.

Павленко Л. В. Вказ. праця…С. 44-45.

Кралюк П. М., Смирнов А. И. Вказ. праця…С.109.

Katuninec M. Вказ. праця… р.168.

Павленко Л. В. Вказ. праця…С. 44-45.

Кралюк П. М., Смирнов А. И. Вказ. праця…С. 109.

Павленко Л. В. Вказ. праця…С. 45.

Katuninec M. Вказ. праця… р.176.

Кралюк П. М., Смирнов А. И. Вказ. праця…С.110.

Пащенко Е. В. Вказ. праця… С. 127.

Лортц Й. Вказ. праця…С. 269.

Пащенко Е. В. Вказ. праця… С. 127.

Мейендорф И. Вказ. праця…С. 205-206.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-28

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ