Вип. 17 – 2012 р. Тематичний збірник «Український консерватизм і гетьманський рух: історія, ідеологія, політика», вип. 6, присвячений 130-річчю від дня народження В’ячеслава Липинського.

ЗМІСТ

Привітання

Терещенко Ю. Потенціал українського консерватизму (вступне слово)

В’ячеслав Липинський – речник українського консерватизму

Gancarz B. Czy Wiaczesław Łypynski był ukraińskim Maurrasem?

Томахів В. В’ячеслав Липинський як теоретик українського державотворення: формування політичних ідеалів

Юрченко Е. Трудова монархія та постсучасність: футурологічний вимір державотворчої концепції В.Липинського

Осташко Т. Епістолярна спадщина В’ячеслава Липинського

Масненко В. Галичина та ідея соборності у реалізації модерного українського націєтворення: консервативна візія В’ячеслава Липинського

Приймак О. Студії В.Липинського у Краківському та Женевському університетах

Передерій І. В’ячеслав Липинський в українському громадсько-політичному житті у полтавський період діяльності

Кукса Н. Народні джерела в студіях В’ячеслава Липинського

Кушнір В., Гатальська Н. Затурцівський меморіальний музей В’ячеслава Липинського: етапи становлення

Гетьманат Павла Скоропадського

Нестеренко В. Національна політика Української Держави

Лазарович М. Політика Української Центральної Ради та Другого Гетьманату щодо національних меншин: компаративний аналіз

Дацків І. Встановлення дипломатичних контактів Гетьманату Павла Скоропадського з країнами Антанти

Гедін М. Українсько-румунські відносини напередодні та в період гетьманування Павла Скоропадського

Єгоршина О. Продовольчий аспект українсько-німецьких відносин у березні – квітні 1918 р. як передумова створення Української Держави

Сорочан Н. Діяльність П.Я.Дорошенка в Головному управлінні мистецтв і національної культури Української Держави

Маньківська Т.  Становище вчительства в Українській Державі

Литовський Д.  Професійні вчительські організації за доби Гетьманату Павла Скоропадського

Демочко Г. Охорона здоров’я в Українській Державі

Антонишин А. Ліквідація гетьманської влади в Подільській губернії (1918 рік)

Робак І.  Валентин Отамановський – борець за українську державність

Філософія

Дуйкін В. Консерватизм як складова української філософії історії

Чупрій Л. Християнський консерватизм як основа консолідації української нації та зміцнення української державності

Голець О. Традиціоналізм в релігійній культурі

Кулєшов О. Концепція нейтрального монізму Б.Рассела та її сприйняття в сучасній філософії

Церковне життя в Україні

Буравський О. Соціально-економічне становище римо-католицької церкви в Правобережній Україні наприкінці ХVІІІ ст.

Новітня доба

Михайлик А. Антирадянський рух селян у Дунаєвецькому районі на Поділлі наприкінці 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст.

Колісник Д. Гетьманський рух і Українська Громада в Німеччині напередодні та на початку Другої світової війни

Кордон М. Стан безпеки і оборони України

Джерела та історіографія

Галушко К. Окреслення етнічного ареалу українців у статистико-демографічних дослідженнях державних та наукових установ Російської імперії у 1850–1870-х роках

Бабінська М. Українська шляхта в дослідженнях членів Polskiego Towarzystwa Heraldycznego (1908–1939)

Нагорна Т. Щоденники С.Єфремова як джерело для вивчення особливостей суспільно-культурного та наукового життя в підрадянській Україні 1920-х років

Кучерук О. Спроба консолідації української еміграції

Стопчак М. Кримський похід армії УНР 1918 р. в оцінці української історіографії

Тараненко О., Іващенко В. Новітня вітчизняна історіографія аграрної політики Гетьманату Павла Скоропадського: стан наукового вивчення теми

На допомогу вивченню курсу історії України

Терещенко Ю. Україна у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст.