Редакція

Головний редактор – доктор історичних наук, професор Ю.І.Терещенко

Заступник головного редактора – доктор філософських наук, професор В.Р.Дуйкін

Відповідальний секретар – кандидат історичних наук, доцент І.М.Лебедєва