Вип. 19 – 2014 р. Тематичний збірник «Український консерватизм і гетьманський рух: історія, ідеологія, політика», вип. 7

Титулка збірника

ЗМІСТ

Українська аристократична верства
Терещенко Ю.  Українська аристократична еліта і родина Скоропадських
Поліш В. Дворянство Поділля під час проведення реформи 1861 року
Марченко Н. Консервативний дискурс творчості П.Куліша

Українська зовнішня політика новітньої доби
Попенко Я. Українсько-французькі політичні відносини (1917–1921 рр.) .
Гедін М. Проблема Криму напередодні та в період гетьманування Павла Скоропадського
Бойко О. Геополітичні проблеми України в контексті мирних переговорів Української Держави з РСФРР (Аналітична записка Д.Донцова «О границях Української держави під взглядом політичним»)
Буравченков А. Проблема творення єдиного антибільшовицького фронту в контексті політичного курсу Української Держави (1918 р.)

Історіографія і джерелознавство
Осташко Т. До історії родинного фотоархіву Скоропадських
Лазько О. Социніанство в Україні в контексті суспільно-політичних антагонізмів у Речі Посполитій ХVІ–ХVІІ ст. (історіографія проблеми)

Біографістика
Новіцька Ю. Науково-педагогічна і громадсько-політична діяльність Володимира Кубійовича в Другій Речі Посполитій
Маньківська Т. Микола Антонович Плевако – директор першої Харківської української гімназії імені Б.Грінченка
Назарук Ю. Державницька кадрово-регіональна політика Гетьманату Павла Скоропадського (на матеріалах політичної біографії О. Скорописа-Йолтуховського)

На допомогу вивченню курсу історії України
Терещенко Ю. Україна в умовах розвитку промислового капіталізму і буржуазної трансформації двох імперій (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

Рецензії
Яблонський В. Рецензія на кн.: Діяльність місцевих органів державної влади на Правобережжі у добу гетьманату Павла Скоропадського: Збірник документів, матеріалів та світлин. – Хмельницький: ПП Мельник А.А., 2014. – 310 с.