Поточний номер

№ 29 (2024)
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2024-04-26

Статті

Переглянути всі випуски

Збірник наукових праць "Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія "Історія, економіка, філософія" видається з 1997 року.

Вісник виходить 1 раз на рік.

Збірник наукових праць "Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія "Історія, економіка, філософія" є фаховим виданням з історичних (Постанова Президії ВАК України від 06.10.10 р. № 1-05/6) і філософських (Постанова Президії ВАК України від 10.11.2010 р. №1-05/7) наук.

Реєстраційне свідоцтво: № 8225 серія КВ від 17.12.2003 р.

Засновник: Київський національний лінгвістичний університет, кафедра історії України, країнознавства і туризмознавства.

Завідувач кафедри – доктор історичних наук, професор Терещенко Юрій Іларіонович.