Головна

Збірник наукових праць «Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Історія, економіка, філософія» видається з 1997 року.

Журнал виходить 1 раз на рік.

Збірник наукових праць «Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Історія, економіка, філософія» є фаховим виданням з історичних (Постанова Президії ВАК України від 06.10.10 р. № 1-05/6) і філософських (Постанова Президії ВАК України від 10.11.2010 р. №1-05/7) наук.

Реєстраційне свідоцтво: № 8225 серія КВ від 17.12.2003 р.

Засновник: Київський національний лінгвістичний університет, кафедра історії України, країнознавства і туризмознавства. Завідувач кафедри – доктор історичних наук, професор Терещенко Юрій Іларіонович.